Chuyển đổi đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại Nam Định và Hải Dương

Admin

Admin

02/03/2017

(Xây dựng) – Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn 2 tỉnh Nam Định và Hải Dương.

Cụ thể, theo văn bản số 299/TTg-NN ngày 27/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và môi trường tại công văn số 387/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 25/1/2017 về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Nam Định, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: Đồng ý UBND tỉnh Nam Định quyết định chuyển mục đích sử dụng 38,1ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp như đề nghị của Bộ Tài nguyên và môi trường nêu tại công văn trên. UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hai tỉnh Nam Định, Hải Dương thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ

Cũng tại văn bản số 298/TTg-NN ngày 27/2/2017, Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý UBND tỉnh Hải Dương quyết định chuyển mục đích sử dụng 35,6 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Vũ Chiến

Bài viết khác

Tìm hiểu điểm khác biệt giữa đàn Piano và đàn Organ Hướng dẫn thi công keo dán gạch mova dành cho người dùng Chi tiết Granada – Barcelona: Phần thưởng xứng đáng (KT) Real: “Tịt ngòi”, Ronaldo được khen tài… kiến tạo Barca thắng không Messi: “Ông chủ” Neymar vào CLB 100