Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch KCN đô thị Yên Mỹ vào Quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Hưng Yên

Admin

Admin

08/03/2017

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa trả lời Công văn số 886/BKH-QLKKT ngày 08/02/2017 của Bộ KH&ĐT đề nghị cho ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch KCN, đô thị Yên Mỹ vào Quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 (kèm Tờ trình số 2872/TTr-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên); sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Để có thể bổ sung KCN Yên Mỹ vào Quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam đến năm 2020, đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên hoàn thiện Đề án rà soát tổng thể các KCN trên địa bàn tỉnh, trường hợp đối với các KCN chậm triển khai, tỷ lệ lấp đầy thấp… cần thiết đưa ra khỏi quy hoạch các KCN của tỉnh, làm cơ sở để điều chỉnh, bổ sung KCN Yên Mỹ nêu trên, phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02/3/2012 và tuân thủ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ Quy định về KCN, khu chế xuất và khu kinh tế.

Nhã Kỳ

Bài viết khác

Tìm hiểu điểm khác biệt giữa đàn Piano và đàn Organ Hướng dẫn thi công keo dán gạch mova dành cho người dùng Chi tiết Granada – Barcelona: Phần thưởng xứng đáng (KT) Real: “Tịt ngòi”, Ronaldo được khen tài… kiến tạo Barca thắng không Messi: “Ông chủ” Neymar vào CLB 100