Bài viết mới

Tàu du lịch bốc cháy trên vịnh Hạ Long

Dân trí Tàu du lịch trong khi đang đỗ chờ khách trên vịnh bỗng nhiên bốc cháy. Rất may không có thiệt hại về người do du khách đã rời...