Bài viết mới

Hà Nội truy tìm rượu rởm chứa methanol

Hà Nội sẽ kiểm tra các cơ sở kinh doanh rượu, dịch vụ ăn uống có bán rượu, lấy mẫu xét nghiệm, sau khi 5 người dân phải vào viện...