Quy định chi phí đầu tư xây dựng công trình

Admin

Admin

14/02/2017

(Xây dựng)Chi phí đầu tư xây dựng công trình chỉ quy định khi khối lượng phát sinh lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng mà nhà thầu phải thực hiện theo hợp đồng thì xem xét điều chỉnh đơn giá của khối lượng phát sinh đó.Ảnh minh họa.

Ngày 30/12/2016, Công ty TNHH Công nghiệp nặng và xây dựng Doosan (Hàn Quốc) gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về chi phí đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng đã có Công văn số 146/BXD-KTXD ngày 24/01/2017 trả lời với nội dung như sau:

1. Về nguyên tắc việc thanh toán, quyết toán thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và quy định của Nhà nước có liên quan.

2. Khoản 2, Điều 22 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình chỉ quy định khi khối lượng phát sinh lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng mà nhà thầu phải thực hiện theo hợp đồng thì xem xét điều chỉnh đơn giá của khối lượng phát sinh đó. Việc điều chỉnh đơn giá do khối lượng phát sinh thực tế thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan.

3. Theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thì chi phí tư vấn thiết kế xác định bằng tỷ lệ % theo quy định nhân với chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán công trình được duyệt phù hợp với phân loại, phân cấp công trình theo quy định. Chi phí thiết kế không xác định trên giá trị dự toán xây dựng của hạng mục công trình.

Đoan Trang

Bài viết khác

Tìm hiểu điểm khác biệt giữa đàn Piano và đàn Organ Hướng dẫn thi công keo dán gạch mova dành cho người dùng Chi tiết Granada – Barcelona: Phần thưởng xứng đáng (KT) Real: “Tịt ngòi”, Ronaldo được khen tài… kiến tạo Barca thắng không Messi: “Ông chủ” Neymar vào CLB 100